Publicerad 18 december 2023

En kraftfull part som skapar förutsättningar för välfärd

Som Sveriges största arbetsgivarorganisation tecknar SKR kollektivavtal för 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner.

En läkare undersöker ett barns öra.

Kommuner och regioner får en kraft som värnar den svenska modellen och bevakar EU-lagstiftning som påverkar svensk arbetsmarknad.

SKR ger aktiv rådgivning i arbetsgivarrollen, arbetsrätt, tolkning av avtal samt verktyg i arbetsgivarfrågor.

Kommuner och regioner får också strategiskt stöd och konkreta verktyg kring prioriterade verksamhetsfrågor om kompetensförsörjning, långsiktiga planeringsförutsättningar, arbetsmiljö och friskfaktorer, nya arbetssätt och digitalisering.

Informationsansvarig

  • Anders Svärdh
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.