Publicerad 18 december 2023

En innovativ katalysator för verksamhetsutveckling

SKR är en aktiv medspelare som tar initiativ och driver på för att tillsammans med kommuner och regioner få fram konkreta lösningar på deras övergripande och enskilda utmaningar.

Ungdomar i grupp sitter i en trappa utomhus.

Vi erbjuder och föreslår konkreta verktyg och lösningar samt agerar som en samlande kraft som genom gemensamma forum ger inspiration och utveckling att lära av varandras lösningar.

Kommuner och regioner får trend- och omvärldsanalyser för att förstå vad som påverkar de långsiktiga planeringsförutsättningarna samt metodstöd för att arbeta vidare på hemmaplan.

SKR ger förslag till hur komplexa samhällsutmaningar kan mötas, hur man planerar, mäter och följer upp verksamheter och vilka verktyg som finns att använda för att leda i förändring.

Informationsansvarig

  • Anders Svärdh
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.