Publicerad 27 juni 2024

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ersätts av Kompetensgemenskap

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) upphörde 1 juni 2024. Den ersätts nu med Kompetensgemenskap för informationshantering där SKR blir ensam huvudman. Riksarkivet fortsätter att vara en samverkanspartner i arbetet.

SKA har arbetat med frågor som rör hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar. Gruppen har också tagit fram information om förändringar i regelverk samt rapporter och utredningar som rör verksamhetsområdet. Nu kommer delar av gruppens arbete att tas över av SKR.

Kompetensgemenskap för informationshantering

Bakgrund

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) har funnits sedan 1984 och bestod av representanter från kommuner, regioner och Riksarkivet. Dess främsta uppgift har varit att främja samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten har legat på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn.

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.