Publicerad 20 april 2023

European health data space, EHDS

Innebörd och tidplan för förordningsförslaget European health data space, EHDS.

Senast uppdaterad: .

Innebörd

Förslag till förordning som dels ska ge medborgare inom EU en ökad kontroll över sina hälsodata, dels göra det lättare att dela och få tillgång till olika typer av hälsodata. Det senare gäller primärt vården men även stöd i forskning, innovation och beslutsfattande. Det europeiska hälsodataområdet är det första gemensamma EU-dataområdet som bygger på EU-strategin för data.

Detta gör SKR

SKR har ställt sig positivt till förordningens ambition, men uttryckte även att förslaget är alltför långtgående. Den nationella hälso- och sjukvården bör förbli en nationell angelägenhet.
EHDS är en prioriterad EU-fråga för SKR och för närvarande sammanställs en agenda för påverkan. SKR har också lämnat ett yttrande till regionkommittén och har löpande möten med socialdepartementet där EHDS är en del av dagordningen.

Tidplan, status

Förslaget befinner sig i en tidig fas i lagstiftningsprocessen. Kommissionen lanserade förslaget i maj 2022.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.