Publicerad 20 april 2023

European health data space, EHDS

Innebörd och tidplan för förordningsförslaget European health data space, EHDS.

Senast uppdaterad: .

Innebörd

Förslag till förordning som dels ska ge medborgare inom EU en ökad kontroll över sina hälsodata, dels göra det lättare att dela och få tillgång till olika typer av hälsodata. Det senare gäller primärt vården men även stöd i forskning, innovation och beslutsfattande. Det europeiska hälsodataområdet är det första gemensamma EU-dataområdet som bygger på EU-strategin för data.

Detta gör SKR

SKR har ställt sig positivt till förordningens ambition, men uttryckte även att förslaget är alltför långtgående. Den nationella hälso- och sjukvården bör förbli en nationell angelägenhet.

SKR har lyft dessa perspektiv till de svenska Europaparlamentariska ledamöterna i relevanta utskott. Vidare har SKR fört diskussioner med regionerna och spelat in gemensamma inlägg om utmaningarna som vi ser på lokal och regional nivå med flera av artiklarna.

EHDS är en prioriterad EU-fråga för SKR och arbetet fortsätter under våren 2024.

Tidplan, status

Kommissionen lanserade förslaget till förordning i maj 2022 och den 24 april 2024 godkändes lagförslaget i EU-parlamentet. Nästa steg är att det ska antas av ministerrådet innan det publiceras i Official Journal (OJ). Därefter träder förordningen i kraft.

SKR följer arbete med EHDS noggrant och kommer att analysera förslaget utifrån hur det nya regelverket kommer att medlemmarna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.