Publicerad 20 april 2023

AI Act, AI-förordningen

Innebörd, konsekvenser och tidplan för förordningsförslaget AI Act (AI-akten).

Senast uppdaterad: .

Innebörd

AI Act är ett förslag till förordning vars syfte är att:

 • Tydliggöra vilka typer av AI-applikationer inte är tillåtna och vilka som ses som högrisk
 • Harmonisera reglerna för AI inom EU
 • Stärka den inre marknadens konkurrenskraft och funktion.
 • Bidra till minskad fragmentering av lösningar på den inre marknaden.
 • Stärka integritet, säkerhet och grundläggande rättigheter.
 • Främja de positiva aspekterna av AI.
 • Säkerställa fri rörlighet av AI-system.

Konsekvenser

Förordningen innebär ett antal åtaganden för leverantörer av AI-lösningar som ska se till att

 • AI-lösningars riskkategori definieras .”Högrisk” är den riskkategori som vanligen ska tillämpas för lösningar inom offentlig sektor.
 • Högrisk AI-lösningar CE-märks, rapporteras till en AI-styrelse samt dokumenteras. (dokumentationen sparas i 20 år).
 • Högrisk AI-lösningar testas i regulatoriska sandlådor innan de tas i bruk, för att pröva att de facto fungerar enligt kravställningarna.

AI-förordningen bedöms även få omfattande konsekvenser för kommuner och regioner, bland annat i form av ökad administration. otydlighet vad som gäller när en organisation är både leverantör och användare, höga viten med mera.

Detta gör SKR

SKR genomförde under våren 2023, tillsammans med ett antal kommuner och regioner, insatser för att lyfta de utmaningar, möjligheter och problem vi ser med förordningen, bland annat till våra svenska europaparlamentariker samt andra samarbetspartners i Bryssel.

Under hösten 2023 kommer SKR fortsätta att följa arbetet i EU och fördjupa analysen av förordningens konsekvenser samt arbeta med förberedelser inför dess implementering i kommuner och regioner.

Tidplan, status

Parlamentet tog den 14 juni beslut om sin förhandlingsposition och så kallade trilogförhandlingar (Europaparlamentet med Rådet) inleds omgående.

Ambitionen är att bli färdiga innan valet till Europaparlamentet 2024. När förhandlingen är klar tar det ytterligare minst 15 månader innan lagen träder i kraft.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Fredrik Carlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.