Publicerad 20 april 2023

NIS 2

Innebörd, konsekvenser och tidplan för direktivet NIS2. Lagstiftningsprocessen i EU avslutad december 2022. I Sverige pågår en utredning kring hur direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning.

Senast uppdaterad: .

Utredningen redovisade ett delbetänkande den 5 mars till regeringen, slutbetänkandet ska redovisas senast den 16 september 2024. Medlemsländerna har till den 17 oktober 2024 på sig att införliva NIS2 i nationell lagstiftning.

Innebörd, konsekvenser

NIS2-direktivet syftar till att uppnå en högre grad av harmonisering avseende en gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen.

Vad är nytt i NIS2, jämfört med NIS?

Kraven i NIS2 avser att harmonisera införlivandet av reglerna i NIS. NIS2 ställer tydligare krav på riskanalyser och säkerhetskrav, men också på ledningens deltagande i cybersäkerhetsarbetet. NIS2 innebär också att hela verksamheten kommer att omfattas av lagstiftningen.

NIS2 omfattar betydligt fler aktörer än nuvarande lagstiftning, antalet sektorer ökar från sju till 18. En av de nya sektorerna är offentlig förvaltning, vilket innebär att kommuner och regioner kommer att omfattas av lagstiftningen.

Övriga tjänster inom kommuner och regioner som kan beröras kan vara inom följande sektorer:

  • Avfallshantering (ny sektor)
  • Avloppsvatten (ny sektor)
  • Digital infrastruktur
  • Dricksvatten
  • Energi
  • Hälso- och sjukvård
  • Transport

NIS2 innebär också att en administrativ sanktionsavgift införs, för offentlig förvaltning föreslås den ligga på minst 5.000 kr och som mest 10. 000 000 kr.

Nationell samordningsmyndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det finns även myndigheter som är ansvariga för tillsyn inom olika sektorer, för nya sektorer är inte tillsynsmyndighet utsedd.

Detta gör SKR

SKR deltar aktivt i NIS2-utredningen, för att omhänderta våra medlemmars intressen. SKR arbetar också nära MSB för att säkerställa att kommun- och regionperspektiven beaktas i myndighetens förberedande arbete. SKR för också dialog med Adda, för planering av olika utbildnings- och informationsinsatser under 2024.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.