Publicerad 20 april 2023

Data Governance Act, dataförvaltningsförordningen

Innebörd, konsekvenser och tidplan för förordningen Data Governance Act, dataförvaltningsförordningen. Lagstiftningsprocessen i EU avslutad och förslaget implementeras nationellt.

Senast uppdaterad: .

Innebörd, konsekvenser

Målet med Data Governance Act är att skapa processer och strukturer för att underlätta datadelning mellan företag, individer och den offentliga sektorn. Syftet är att förbättra villkoren för datadelning på den inre marknaden genom att skapa en harmoniserad ram för utbyte av data och föreskriva vissa grundläggande krav på dataförvaltning.

Detta gör SKR

SKR tar fram övergripande information och vägledning till kommuner och regioner om vad dataförvaltningsförordningen innebär för verksamheterna.

Tidplan, status

Förordningen godkändes av Europeiska rådet den 16 maj 2022 och trädde i kraft i slutet av juni. De nya reglerna börjar tillämpas i Sverige 15 månader efter förordningens ikraftträdande (september 2023).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.