Publicerad 21 december 2023

Konsumentvägledning

Att erbjuda konsumentvägledning är inte obligatoriskt för kommuner. Men ett flertal väljer att erbjuder sina medborgare denna tjänst.

Arbetet med konsumentvägledning organiseras på olika sätt i dessa kommuner men har i många fall koppling till budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, överskuldsättning eller hållbar konsumtion.

Stöd erbjuds av flera aktörer

Oberoende stöd till konsumenter erbjuds av flera olika aktörer som kompletterar varandra. Utöver kommunal konsumentvägledning ger Hallå konsument, konsumentbyråer, delar av civilsamhället och ECC Sverige hjälp till konsumenter i behov av stöd och information.

Behov av anpassad vägledning

En del konsumenter har bristande kännedom om det stöd som finns att få och kan behöva en mer personligt anpassad vägledning än den som ges från nationella aktörer. Det kan handla om personer som till exempel är ovana i att hantera eller saknar digitala verktyg, har vissa funktionsnedsättningar eller har brister i svenska språket. De kan gynnas av att stödet finns tillgängligt på lokal nivå, där det kan finnas möjlighet till personliga möten.

Förebyggande arbete

Många kommuner erbjuder även förebyggande arbete och insatser genom att exempelvis informera elever via skola och vuxenutbildning eller ge information till personer som är nya i Sverige.

Kommuner kan av Konsumentverket få stöd med utbildning och information i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.