22 april 2020 kl. 13.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Agenda för integration, del 23

I sändningen är fokus på effekterna av covid-19 och det arbete som görs i nuläget.

Program

  • Aktuella frågor och information om pågående arbete – SKR
  • Samarbete för information om covid-19 till nyanlända och utlandsfödda – Länsstyrelsen Skåne
  • Lägesuppdatering och påverkan av covid-19 – Migrationsverket
  • Ensamkommande barn som är kvotflyktingar och frågan om ställföreträdare – SKR
  • Hejsvenska – digitalt stöd för svenskainlärning på distans
  • Sfi på distans – lärande exempel från Lapplands Lärcentra
  • Konsekvenserna av covid-19 – aktuellt från Arbetsförmedlingen
  • Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken - SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR