28 augusti 2019 kl. 13.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Agenda för integration, del 18

Dagens program handlar bland annat om gymnasielagen, vad som är på gång i arbetsmarknadspolitiken, SKL:s arbete med boendefrågan samt ett exempel på samverkan med civilsamhället.

Program

  • Aktuellt kring den så kallade gymnasielagen och statlig ersättning
  • Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning och SKL:s inspel till reformeringen av Arbetsförmedlingen
  • Lägesrapportering kring SKL:s arbete med boendefrågan
  • Konferens Agenda för integration - vad är på gång?
  • Samverkan med civila samhället - Östersunds kommun.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR