Publicerad 5 maj 2022

Vägar framåt för att bättre möta kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

SKR har tagit fram en rapport om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet, vårdens utmaningar och vägar framåt.

Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet och påverkar inte bara självkänsla och relationer, utan också möjligheter att fungera och vara aktiv i vardagen och samhället. Trots det saknas en samlad bild av kvinnors behov.

SKR:s rapport presenterar en kartläggning av kvinnors behov, viktiga utvecklingsområden och förslag till vägar framåt på olika nivåer i samhället och med fokus på hälso- och sjukvården.

- Rapporten är helt unik i sitt slag och det har tidigare inte gjorts något liknande samlat arbete kring kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Jag hoppas att rapporten kommer vara till hjälp för kommuner och regioner i sitt utvecklingsarbete för att främja kvinnors hälsa, säger Eva Estling, samordnare för Kvinnors hälsa på SKR.

De åtta behovsområden som beskrivs i rapporten är:

 1. Sexuell lust och funktion.
 2. Frivillighet, jämlikhet, jämställdhet och sexuell våldsutsatthet.
 3. Skydd mot sexuellt överförbara infektioner.
 4. Gynekologisk hälsa.
 5. Menstruell hälsa.
 6. Fertilitet och skydd mot oönskad graviditet.
 7. Graviditet, förlossning och eftervård.
 8. Klimakteriet.

Rapporten visar bland annat att många kvinnor saknar kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa för olika faser i livet, har svårt att hitta rätt i vården, att samtal om sexuell hälsa och reproduktiv livsplan ofta uteblir och att kvinnor med icke-akuta behov kan få vänta länge. De vägar framåt, med förslag på olika åtgärder, som rapporten lyfter fram är;

 • Ta fram samlad, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad information.
 • Tydliggör ansvar, vårdkedjor och kontaktvägar.
 • Stärk kompetensen kring SRHR-frågor.
 • Stärk kunskapsstyrning och utveckla arbetssätt.

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet

Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra de samhälleliga och sociala förutsättningarna för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och öka individens möjlighet att tillgodogöra sig rättigheter.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.