Publicerad 11 augusti 2021

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödlistan.

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånare och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

För att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland de olika formerna av stöd, har de ställts samman i fyra olika grupper:

Stödlista psykisk hälsa i kristider för barn upp till 12 år

Stödlista psykisk hälsa i kristider för ungdomar mellan 12 och 25 år

Stödlista psykiska hälsa i kristider för vuxna

Stödlista psykiska hälsa i kristider för äldre

För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest.

Exempel från kommuner och regioner

Tillsammans med stödlistan finns även exempel på hur kommuner och regioner agerar för att stötta verksamheter och invånare:

Exempel för kommuner vid psykiska hälsa i kristider

Exempel för regioner vid psykiska hälsa i kristider

Broschyr Råd för psykisk hälsa

Utifrån arbetet med stödlistan har det tagits fram en broschyr med råd om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Det finns även tips på vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.

Broschyren kan spridas i flera sammanhang till exempel i möte med patienter och brukare i primärvården, tandvården eller socialtjänsten eller av civilsamhällesorganisationer.

Broschyr Råd för psykisk hälsa (PDF) Pdf, 905 kB.

Din organisation kan beställa upp till 300 exemplar av broschyren. Om ni önskar fler ber vi er att beställa på egen hand.

Broschyr Råd för psykisk hälsa för tryck (PDF) Pdf, 900 kB.

Beställ broschyren Råd för psykisk hälsa

Om du vill anpassa broschyren, till exempel lägga till lokal information kontakta Kraftsamling Psykisk hälsa för att få filen i InDesign-format.

Kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Kraftsamling för psykisk hälsa

Stödlistan är ett konkret exempel på hur många olika aktörer kan åstadkomma resultat gemensamt. SKR tog 2019 initiativ till en nationell kraftsamling för psykisk hälsa, för att bättre samla och visa olika aktörers arbete för att minska den psykiska ohälsan i samhället. Målet är en bred samhällsförändring och initiativet ligger i linje med andra SKR-uppdrag för en bättre folkhälsa och vårdens omställning till en mer nära vård. Arbetet med kraftsamlingen pågår fortfarande och coronasmittan har visat hur viktigt arbetet är.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset