Publicerad 31 oktober 2022

Vad innebär vårdgarantin?

Regionen ska erbjuda vårdgaranti åt den som omfattas av regionens ansvar. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får:

  1. kontakt med primärvården
  2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården
  3. besöka den specialiserade vården
  4. planerad vård.

Vårdgarantins två första steg, p1 tillgänglighetsgarantin respektive p 2 bedömningsgarantin gäller sedan den 1 juli 2022 inom vårdval primärvård endast hos den utförare där den enskilde har valt att lista sig.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.