Publicerad 31 oktober 2022

Om en patient får öppen vård i en annan region än hemregionen och det visar sig att personen behöver sluten vård för att till exempel opereras. Hur ska hanteringen ske?

Vem har ansvarstagandet för vidare uppföljning?

Den utökade möjligheten att välja vård i annan region avser öppen vård. Visar det sig att patienten är i behov av slutenvård måste kontakt tas med patientens hemregion för ställningstagande. Ansvaret för uppföljning ligger alltid hos den vårdgivare som ger patienten vård.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.