Publicerad 31 oktober 2022

Vad måste antecknas i journalen om information som givits till patienten?

En patientjournal ska alltid innehålla uppgifter om den information som lämnats till patienten och om bland annat de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och möjlighet till en förnyad medicinsk bedömning.

3 kap. patientdatalagen (2008:355) , Riksdagen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.