Publicerad 20 oktober 2022

Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden

SKR har fört en dialog med Stim gällande musik- och kulturskolornas licensplikt och rapportering av liveframträdanden. Parterna har enats om att rekommendera vissa redovisnings- och rapporteringsprinciper för olika typer av musikevenemang som kommunala musik- och kulturskolor medverkar i.

Bedömningsmatris för musik- och kulturskolans evenemang med musik

Normalt kräver offentliga framföranden av musik licens. Musikanvändning i undervisningssyfte är dock undantagen licensplikt.

Vad gäller undervisningsundantagets tillämpning för kommunala kulturskolors elevkonserter kan konstateras att avgörande för bedömningen är om ett evenemang bedöms utgöra undervisning eller underhållning. Då det inte existerar någon exakt skiljelinje mellan dessa kan bedömningen vara svår vid varje enskilt fall. För att underlätta hanteringen vad gäller såväl undervisningsundantaget som övriga licensers omfattning har Stim och SKR enats om nedanstående bedömningsmatris med exempel som stöd för bedömningen om ett evenemang är att betrakta som undervisning eller underhållning för offentliga musikarrangemang i kommunala musik- och kulturskolors regi.

Bedömningsmatris för musik- och kulturskolans evenemang med musik

Typ av evenemang

Redovisning/
rapportering

Evenemang där medverkande utgörs av elever/lärare och/eller professionella musiker, avsedda för, och marknadsförda mot, en bredare allmänhet (dvs. utanför andra musik- och kulturskoleelever och/eller de medverkandes närmsta familj).

Redovisas och rapporteras.

Evenemang där medverkande utgörs av elever med stöd av lärare och/eller professionella musiker, avsedda uteslutande för, och marknadsförda endast mot, andra musik- och kulturskoleelever och/eller de medverkandes närmsta familj.

Redovisas och rapporteras ej

Entrébelagda evenemang.

Redovisas och rapporteras

Evenemang i andra kommunala verksamheter som ej riktas till allmänheten, ex äldreboenden.

Redovisas ej, eftersom det omfattas av kommunens fasta belopp. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras.

Evenemang i kommunal skolverksamhet, ex skolavslutningar, elevkonserter.

Redovisas ej, eftersom det omfattas av kommunens fasta belopp. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras.

Evenemang i andra kommunala verksamheter riktade till allmänheten, ex stadsfestival.

Redovisas av den kommunala enhet som ansvarar för evenemanget. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras.

Evenemang som anordnas av icke-kommunal aktör, ex företag, förening, församling.

Redovisas av ansvarig anordnare för evenemanget. Av musik- eller kulturskolan framförd repertoar rapporteras

Evenemang som webbsänds endast på egen web/kommunens hemsida.

Redovisas och rapporteras.

Evenemang som webbsänds via en av Stim licensierad plattform, ex Facebook, Youtube, Instagram, TikTok.

Redovisas och rapporteras ej.

Övrigt

Redovisning/rapportering

Teaterpjäser (egna produktioner) med
specialskriven musik till pjäsen.

Kulturskolan gör upp direkt med rättighetsinnehavaren (Stim ej inblandade).

Teaterpjäser (egna produktioner) med
icke specialskriven musik till pjäsen.

Kulturskolan redovisar och rapporterar enligt Stims teater-prislista och villkor.

Definitioner

Evenemang = Framträdanden innehållande livemusik eller inspelad musik, exempelvis konserter och dansuppvisningar.

Redovisa = Att inkomma med fakturaunderlag (antal besökare, eventuellt entrépris) enligt Stims liveprislista.

Rapportera= Att inkomma med lista över framförd repertoar per evenemang.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.