Publicerad 18 mars 2021

Valinformatörer

Sverige har ett högt men ojämnt valdeltagande. För att öka valdeltagandet i de områden och i de grupper där valdeltagandet är lågt har flera kommuner valt att arbeta med så kallade valinformatörer.

Valinformatörer informerar om hur valet går till

Valinformatörer är lokalt etablerade personer som rekryteras och utbildas till att informera opolitiskt om hur valet går till. De är tänkta att representera en så stor mångfald som möjligt vad gäller bakgrund, ålder och kön för att kunna kommunicera med en bred allmänhet.

Flera kommuner som Botkyrka, Bengtsfors, Södertälje och Malmö har arbetat, eller kommer att arbeta med, informatörer i samband med valen. Botkyrka kommun började till exempel redan 2002 och har därmed en lång erfarenhet. Många gånger sker satsningarna i samarbete med föreningslivet men det kan också vara föreningslivet som tar egna initiativ.

Reportage om valiformatörer i stadsdelen Skärholmen och Uppsala kommun

I de två filmade reportagen får du ta del av ”127s Röster Räknas” som drivs av KFUM Stockholm i stadsdelen Skärholmen och en nystartad satsning på valinformatörer i Uppsala kommun. Du får också lyssna till några av de personer som kommer att arbeta som valinformatörer 2018.

127s Röster Räknas - valinformatörer i Skärholmen

Filmen innehåller information om:

  • Ideellt initiativ att öka valdeltagandet bland unga väljare i Skärholmen.
  • Arbetet lokalt innebär satsning på politiska debatter, inspirationssamtal och föreläsningar om demokrati och hur man kan påverka även mellan valen.
  • Uppdraget som valambassadör.
Längd cirka 2 minuter.

Rätt att rösta - valinformatörer i Uppsala

Filmen innehåller information om:

  • Uppsala kommuns satsning på att öka valdeltagandet i stadsdelar med historiskt lågt valdeltagande.
  • Uppdraget som demokratiambassadör.
  • Synen på den lokala demokratin från medborgare.
Längd cirka 3 minuter.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset