Publicerad 23 januari 2024

Poddavsnitt #101 om 310 val – ett nytt politiskt landskap

SKR har tagit fram rapporten 310 val där kommun- och regionvalen analyseras. I avsnittet går rapportförfattarna igenom fakta och ger en analys av väljarna, de folkvalda, vilka styren som bildats och vilka partier som är representerade i det delvis nya politiska landskapet. 

Kommun- och regionvalen skiljer sig på flera sätt från riksdagsvalet. Fler personer har rösträtt, fler partier är representerade, olika styren bildas och många röstar på ett annat parti än i riksdagsvalet.

Efter valet 2022 fick 107 kommuner och 12 regioner ett nytt styre. Sammantaget finns hela 86 olika konstellationer av styren i kommunerna och 13 i regionerna. I kommunerna har styren där de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, styr tillsammans ökat väsentligt liksom styren där Sverigedemokraterna tar plats. De styren där Sverigedemokraterna ingår står för den största ökningen.

De blocköverskridande styrena har fortsatt att öka och omfattar nu hälften av kommunerna och regionerna. Det är också fortsatt många som styr i minoritet, 114 kommuner och 12 regioner.

Till dessa politiska förändringar kommer stora personförändringar till följd av såväl maktskiften, generationsskiften och andra orsaker. 169 ordförande i kommunstyrelserna och 14 i regionstyrelserna är till exempel nya efter valet 2022.

Avsnittet finns där poddar finns.

310 val - ett nytt politiskt landskap

Medverkande

  • Björn Kullander, SKR
  • Martin Lidhamn, SKR
  • Anders Nordh, samtalsledare, SKR

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.