Publicerad 12 april 2024

Kontakt, upphandlingsfrågor

Information om hur du som medlem kan få juridisk rådgivning och service inom upphandling.

Juristerna når du via SKR:s kontaktcenter.

SKR:s juridiska service

Övriga som arbetar med upphandlingsfrågor

Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKR

Karin Peedu

Nyckelord: upphandlingsstrateg, strategisk upphandling, funktions-innovationsupphandling, driftformer, ägarstyrning, försörjningsberedskap

Lars Kolmodin, handläggare SKR.

Lars Kolmodin

Nyckelord: upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

 

Andreas Hagnell, handläggare SKR.

Andreas Hagnell

Nyckelord: hållbar upphandling

 

Klas Danerlöv, handläggare SKR.

Klas Danerlöv

Nyckelord: innovationsupphandling

 

Olle Olsson, handläggare SKR.

Olle Olsson

Nyckelord: upphandling hälso- och sjukvård

 

Lotta Ricklander, handläggare SKR.

Lotta Ricklander

Nyckelord: upphandling revisionstjänster

 

Susanna Hedlund, handläggare SKR.

Susanna Eklund 

Nyckelord: upphandling av läkemedel 


Sofia Medin, handläggare SKR.

Sofia Medin

Nyckelord: upphandling av medicintekniska produkter

Adda

Adda (tidigare SKL Kommentus) erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, är en koncern med två dotterbolag: Adda Inköpcentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) och AffärsConcept.

Via inköpscentralen erbjuder de en stor mängd ramavtal till främst offentlig sektor, men även tjänster inom tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Kontakta Adda för frågor kring deras ramavtal, produkter och tjänster

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.