Publicerad 6 maj 2021

Nätverk, upphandling som strategisk styrning

SKR driver nätverk för kommuner och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

Idag saknas i många fall en helhetssyn avseende försörjningsstrategi, där upphandling ingår. En försörjningsstrategi som beslutas på rätt nivå i organisationen och ett tvärfunktionellt arbetssätt är en viktig del i detta arbete och behöver integreras i organisationens styrning.

Datum, preliminära teman och förutsättningar

Nätverken genomförs digitalt under 2021, tre gånger per år klockan 10.00-15.00 med lunchpaus en timme.

  • 27 april: Egenvärdering, styrdokument
  • 7 september: Kategoristyrning och Spendanalys
  • 9 november: Uppföljning och leverantörsutveckling

Mellan gångerna förutsätter vi att en del arbete görs lokalt. Arbetet kommer att utgå från den egenvärdering som görs av respektive organisation.

Egenvärdering för inköp och upphandling

Egenvärderingen är en temperaturmätning som visar var styrkor och svagheter finns inom organisationen. Verktyget är webbaserat och innebär att du genomför en självskattning. Resultatet av egenvärderingen kan användas som underlag för arbetet med inköp och upphandling som en del i den strategiska styrningen.

Från varje organisation förväntas en person med ansvar för upphandlingsfrågor delta.

Egenvärdering för inköp och upphandling

Kostnad

2 500 kronor per år och deltagare.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakt

Kontakta SKR