Publicerad 20 oktober 2021

Kontakt, upphandlingsfrågor

Information om hur du som medlem kan få juridisk rådgivning och service inom upphandling.

Juristerna når du via SKR:s kontaktcenter.

SKR:s juridiska service

Övriga som arbetar med upphandlingsfrågor

Karin Peedu, handläggare SKR.

Karin Peedu

Nyckelord: upphandlingsstrateg, strategisk upphandling, funktions-innovationsupphandling, driftformer, ägarstyrning

Karin Peedu, handläggare SKR.

Lars Kolmodin

Nyckelord: upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

 

Karin Peedu, handläggare SKR.

Thomaz Ohlsson

Nyckelord: upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

 

Karin Peedu, handläggare SKR.

Andreas Hagnell

Nyckelord: hållbar upphandling

 

Karin Peedu, handläggare SKR.

Klas Danerlöv

Nyckelord: innovationsupphandling

 

Karin Peedu, handläggare SKR.

Olle Olsson

Nyckelord: upphandling hälso- och sjukvård

 

Karin Peedu, handläggare SKR.

Lotta Ricklander

Nyckelord: upphandling revisionstjänster

 

Adda

Adda (tidigare SKL Kommentus) erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, är en koncern med två dotterbolag: Adda Inköpcentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) och AffärsConcept.

Via inköpscentralen erbjuder de en stor mängd ramavtal till främst offentlig sektor, men även tjänster inom tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Kommentus för frågor kring deras ramavtal, produkter och tjänster

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset