Publicerad 31 maj 2024

Vårdvalsnätverket

SKR erbjuder regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

Nätverket ska bidra till att höja kunskapen om förutsättningar, tillämpning och förväntade effekter av valfrihetssystem som organisations- och anskaffningsform. SKR bidrar med stöd t.ex. genom att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i regioner. Genom nätverket ges möjlighet att dela erfarenheter, problem och diskutera behov av utveckling.

Nätverket är en arena för informations- och erfarenhetsutbyte om beställarrollen och om regionen som systemledare. Olika aspekter i primärvårdens utveckling är också områden som behandlas, då dessa sannolikt påverkar ”beställningen”.

Deltagare i nätverket ska representera regionen i rollen som finansiär eller uppdragsgivare.

Regionens kontaktperson

Hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen utser och meddelar SKR vem i regionen (en person) som ansvarar för regionens vårdval och är regionens kontaktperson gentemot SKR. Uppgiften registreras i SKR:s intressentregister. SKR kommunicerar via registret till regionernas kontaktpersoner.

  • Regionens kontaktperson utgör basen och ingår i vårdvalsnätverket.
  • Regionens kontaktperson kan utse och meddela ytterligare personer som medlemmar i Vårdvalsnätverket eller deltagare på samarbetsrummet Vårdvalsnätverket.

Övriga deltagare i nätverket

Om du önskar gå med i nätverket eller få behörighet till samarbetsrummet, vänligen kontakta din kontaktperson för Vårdvalsnätverket i din region. Regionens kontaktperson bedömer om du ska anmälas till nätverket. Du kan inte anmäla dig själv.

Om du inte vet vem som är din kontaktperson är kan du höra av dig till Kontaktcenter på SKR via kontaktfältet nedan.

Nätverksmöten

SKR bjuder regelbundet in medlemmar i vårdvalsnätverket till möten, digitala och fysiska. Mötesinbjudan och program kommuniceras via samarbetsrummet Vårdvalsnätverket.

Nästa nätverksträff sker online den 24 april 13.00-16.00,

Digitalt samarbetsrum

SKR erbjuder ett digitalt samarbetsrum för medlemmar i vårdvalsnätverket. Via samarbetsrummet ges du möjlighet till erfarenhetsutbyte, ta del av frågor och svar samt dela dokument med mera. Via konversationer når du både SKR:s experter på området och över 100 kollegor i andra regioner.

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.