Publicerad 21 maj 2024

Resultat servicemätning 2023

Invånarna upplever generellt ett bättre bemötande. Det är enklare att få hjälp och att kommunen är tydligare i kommunikation via e-post. Samtliga nyckeltal i servicemätningen har i snitt förbättrats i mätningen 2023 jämfört med 2022.

Sammanfattning av resultatet 2023

Spridningen är fortsatt stor mellan kommunerna. Störst är den när det gäller hur enkelt invånarna upplever att det är att få hjälp med sitt ärende när de kontaktar kommunen via telefon (index 59,6-87,1). Snittresultatet för 2023-års mätning är högt och något förbättrat för samtliga nyckeltal.

Resultaten visar att

  • Bäst resultat och enklast att få hjälp upplever invånare som kontaktar kommunen i frågor kring vatten och avfall.
  • Över 80 procent av invånarna som har svarat på enkäten är mycket nöjda med bemötandet när de kontaktar kommunen via telefon.
  • Generellt får kommunerna bättre betyg på bemötande och tydlighet än på hur enkelt det är för invånaren att få hjälp med sin fråga.

Mätningen bygger på ett större urval svar än tidigare år. 23 000 enkätsvar har samlats in jämfört med 15 000 förra året. 12 000 fritextkommentarer har också samlats in och analyserats, jämfört med 8 000 förra året.

Invånarna har i enkäten 2023 även kunnat uppge vad kontakten med kommunen handlar om utifrån olika kategorier.

Diagram: Sammanvägt resultat

Diagrammet visar servicemätningens snittresultat för respektive nyckeltal för mätperiod 2022 jämfört med 2023.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.