Publicerad 13 juni 2024

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

SKR har, tillsammans med Brilliant Future, tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Den mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Servicemätningen genomförs en gång per år, vanligtvis på våren.

Anmälan till mätningen 2025 öppnar hösten 2024.

Resultat servicemätning 2024

I servicemätningen 2024 visar resultaten en fortsatt förbättring både i bemötande och enkelhet jämfört med föregående års mätning. Totalt deltog 89 kommuner.

Resultat 2024

Delta i samarbetsrum

SKR erbjuder ett samarbetsrum där du tillsammans med andra kommuner kan diskutera servicemätningen och andra frågor som rör kontaktcenter, service och dialog med invånare.

Om du vill delta i samarbetsrummet vänligen skicka in din intresseanmälan via nedan kontaktformulär SKR.

Fakta om metoden och mätningen

Syfte

Undersökningen genomförs för att mäta service och bemötande på kommunnivå utifrån invånarens perspektiv. Den inkluderar både telefonsamtal och e-postkontakt och syftar till att ge en samlad bild av kommunens service samt bidra till nationell jämförelse och verksamhetsutveckling.

Metod

Mätningen genomförs en gång per år och kostar 28 000 kronor. Enkäter skickas ut via sms för telefonsamtal och via e-post för inkommande e-post. Varje kommun får möjlighet att samla upp till 400 enkätsvar under en mätperiod på upp till två månader. Resultaten följs i realtid genom ett digitalt verktyg.

Enkätfrågor

Enkäterna fokuserar på bemötande och enkelhet, med frågor som bedöms på en 5-gradig skala. För telefonsamtal inkluderas frågor om nöjdhet med bemötande, ärendekategori och enkelhet. För e-post inkluderas frågor om tydlighet, enkelhet och ärendekategori.

Återkoppling av resultat

Kommunerna kan följa sina invånares enkätsvar i realtid via en webbportal. Efter mätperiodens slut får varje kommun en individuell rapport från Brilliant Future med övergripande resultat och slutsatser. SKR bjuder in till resultatseminarium under hösten samt en workshop för kommuner som vill arbeta vidare med mätningens resultat.

Om du har frågor om metoden är du välkommen att kontakta SKR via nedan formulär.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.