Publicerad 15 oktober 2021

Kommunutredningen

Kommunutredningen har lämnat över sitt förslag till tänkbara lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina välfärdsuppdrag. SKR har lämnat in sitt remissvar till Finansdepartementet

SKR:s remissvar på betänkande ”Starkare kommuner”

I yttrandet för SKR bland annat fram att:

 • Förslaget om en statsbidragsprincip är positivt. Det skulle underlätta för kommunerna om staten använder andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.
 • Regeringen bör införa frikommunförsök och studieskuldavskrivning.
 • Kommunutredningen hamnar fel i analysen av kommunsammanslagningar och SKR motsätter sig skuldavskrivningar vid sammanläggningar.
 • Staten bör överväga ett riktat finansiellt stöd till kommuner med exempelvis kraftiga befolkningsminskningar eller ekonomisk obalans.

SKR:s yttrande i utredningen Starkare kommuner, SOU 2020:8

Så tycker SKR om kommunsammanslagningar

Slutbetänkandet i korthet

Betänkandet remisshanterades fram till och med 30 september 2020. I korthet föreslår utredningen bland annat följande strukturella och ekonomiska åtgärder:

 • Frivilliga kommunsammanslagningar för att stärka kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet. Staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanläggningar.
 • En försöksverksamhet utreds där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
 • En kommundelegation inom Regeringskansliet som genom landshövdingarna för dialog med kommuner om strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar.
 • Godkännande av statsbidragsprincipen införs i syfte att staten primärt ska använda andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.
 • En bred översyn av utjämningssystemet.

Kommunutredningens slutbetänkande

SKR:s Ekonomiblogg

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset