Publicerad 7 februari 2024

Revisionens budgetunderlag, exempel

Det är fullmäktige som bereder revisionens budget. Underlaget ska vara tydligt och omfattar alla delar av revisionens uppdrag. SKR har tagit fram ett exempel på en budgetuppställning för revisorer, förvaltningsstöd och granskningsinsatser.

Förslag på innehåll för revisorer


Exempel för revisionens budgetunderlag: Poster för revisorer

Revisiorer

Tkr

Arvoden och sammanträdesersättning – fast och rörlig


PO-pålägg på ovanstående


Utbildning, konferenser, nätverk


Övrigt som tillexempel lokaler, IT, material m.m.


Total summa revisorer:


Förslag på innehåll för förvaltningsstöd


Exempel för revisionens budgetunderlag: Poster för förvaltningsstöd

Förvaltningsstöd

Tkr

Uppdragsledning


Administration som till exempel diarieföring, mötesplanering m.m.


Upphandling och-/eller beställning


Kvalitetssäkring


Total summa förvaltningsstöd:


Förslag på innehåll för granskningsinsatser


Exempel för revisionens budgetunderlag: Poster för granskningsinsater

Granskningsinsatser

Tkr

Riskanalys och revisionsplan


Grundläggande granskning styrelse och nämnder


Fördjupade granskningar - en post per rad för varje insats: 1, 2, 3 osv.


Granskning räkenskapsrevision


Uppföljningar


Oförutsedda insatser


Total summa granskningsinsatser:


Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.