Publicerad 15 oktober 2021

CLRAE:s arbete

CLRAE:s främsta uppgift är att övervaka hur konventionen om kommunal självstyrelse tillämpas i medlemsstaterna. Kongressen bidrar också till arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå.

Övervakning av lokalt självstyre

Regeringarna har gett CLRAE i uppdrag att övervaka tillämpningen av konventionen om kommunalt självstyrelse. Övervakningen genomförs dels genom länderrapporter och dels genom tematiska rapporter kring någon eller några artiklar i konventionen. Rapporterna blir föremål för politisk behandling i CLRAE som kan rikta rekommendationer till medlemsländernas regeringar.

CLRAE observerar också lokala och regional val i Europarådets medlemsländer.

Mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå

CLRAE har ökat engagemanget i frågor kring genomförandet av mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Bland annat måste mänskliga rättigheter tas med som en dimension när kongressen övervakar tillämpningen av den kommunala självstyrelsekonventionen i medlemsländerna.

Den svenska ledamoten, Lars O Molin, är Europarådets tematiska talesperson för mänskliga rättigheter.

Europeiska lokala demokrativeckan

Varje år arrangeras den europeiska veckan för lokal demokrati i Europarådets medlemsländer. Syftet är att öka medborgarnas medvetenhet om hur de lokala myndigheterna fungerar och informera dem om de möjligheter som finns för att delta i beslutsfattandet på lokal nivå.

Europeiska lokala demokrativeckan

Den lokala demokrativeckan hålls under en vecka i oktober. SKR har en samordnande roll för demokrativeckan.

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset