Publicerad 18 mars 2021

CLRAE:s arbete

CLRAE:s främsta uppgift är att övervaka hur konventionen om kommunal självstyrelse tillämpas i medlemsstaterna. Kongressen bidrar också till arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå.

Övervakning av lokalt självstyre

Regeringarna har gett CLRAE i uppdrag att övervaka tillämpningen av konventionen om kommunalt självstyrelse. Övervakningen genomförs dels genom länderrapporter och dels genom tematiska rapporter kring någon eller några artiklar i konventionen. Rapporterna blir föremål för politisk behandling i CLRAE som kan rikta rekommendationer till medlemsländernas regeringar.

CLRAE observerar också lokala och regional val i Europarådets medlemsländer.

Mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå

CLRAE har ökat engagemanget i frågor kring genomförandet av mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Bland annat måste mänskliga rättigheter tas med som en dimension när kongressen övervakar tillämpningen av den kommunala självstyrelsekonventionen i medlemsländerna.

Den svenska ledamoten, Lars O Molin, är Europarådets tematiska talesperson för mänskliga rättigheter.

Europeiska lokala demokrativeckan

Varje år arrangeras den europeiska veckan för lokal demokrati i Europarådets medlemsländer. Syftet är att öka medborgarnas medvetenhet om hur de lokala myndigheterna fungerar och informera dem om de möjligheter som finns för att delta i beslutsfattandet på lokal nivå.

Europeiska lokala demokrativeckan

Den lokala demokrativeckan hålls under en vecka i oktober. SKR har en samordnande roll för demokrativeckan.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset