Publicerad 15 oktober 2021

Kommun- och regionförbund i Europa

SKR samarbetar med andra kommun- och regionförbund i Europa. Det sker framförallt via förbundets europeiska paraplyorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

CEMR samlar 60 kommun- och regionförbund från 41 länder, med uppdraget att främja lokalt självstyre och samarbete mellan kommuner och regioner i Europa. CEMR tar kontinuerligt fram ståndpunkter om EU:s lagstiftning och driver ett aktivt påverkansarbete på ett flertal områden såsom miljö, offentliga tjänster, transport och regional utveckling.

På CEMR:s webbplats finns kontaktuppgifter till alla kommun- och regionförbund i Europa. Här finns också information om den lokala och regionala nivån i respektive land.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKR:s arbete i CEMR

Förtroendevalda och experter från SKR deltar aktivt i CEMR:s arbete och bidrar till dess ståndpunkter. Mycket av arbetet sker inom olika tematiska områden tillsammans med kollegor från andra kommun- och regionförbund i Europa. Emil Broberg är CEMR:s talesperson för jämställdhet, tillika ordförande för den ständiga kommittén för jämställdhet. Carola Gunnarsson är CEMR:s talesperson till UCLG, den globala intresseorganisationen för städer, kommun- och regionförbund.

SKR företräds av fyra ledamöter i CEMR:s högst beslutande organ, Policy Committee.

SKR:s ledamöter i CEMR

Klicka på bilden för en större version.

Anders Knape

Anders Knape (M)
Karlstads kommun
Executive President CEMR

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun
CEMR:s talesperson för
territoriell utveckling

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Malmö stad

Anders Henriksson

Anders Henriksson (S)
Region Kalmar

Elisabeth Unell

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Dennis Wedin

Dennis Wedin (M)
Stockholms stad

Mari-Louise Wernersson

Mari-Louise Wernersson (C)
Region Halland

Ulrika Landergren

Ulrika Landergren (L)
Kungsbacka kommun

Anders Henriksson

Emil Broberg (V)
Region Östergötland

Ulrika Landergren

Aida Hadžialić (S)
Region Stockholm

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset