Publicerad 23 september 2021

Teknologi och information för att digitalisera

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. SKR har bland annat tagit fram en strategi för digital utveckling om förutsättningar och arbetet som krävs för att nå målet.

Möjligheter och utveckling i en digital tid

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om:

  • ledarskap
  • juridik
  • datadriven innovation
  • gemensam infrastruktur
  • digitala funktioner.

Grundläggande förutsättningar är basen för kommuners och regioners utvecklingsarbete.

Strategi för digital utveckling

Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner.

Podcast: Jakten på den perfekta digitaliseringen

Kjell ringer en IT-arkitekt

Kjell, som jagar den perfekta digitaliseringen, ringer en IT-arkitekt, Daniel Antonsson på Myndigheten för Digitalisering, Digg.

Våra framtida system handlar mindre om olika typer av system utan mer om att bygga ihop moduler som kan vara utbytbara. Det är absolut däråt vi går i vår utvecklingsresa, säger Daniel Antonsson.

Avsnittet är 14 minuter långt.

Kjell ringer en IT-arkitekt, Soundcloud

Information som nyckel för digitalisering

Det finns två tillgångar som organisationer inte klarar sig utan och som är svåra eller omöjliga att ersätta. Det är personalen och all deras kunskap och den information ni hanterar, och äger, och ansvarar för. Bilar, lokaler, maskiner, allt sådant går att ersätta. Det tar tid och kan vara jobbigt, men det går.

I två filmer får vi viktiga insikter hur vi kan öka vår förmåga att se och hantera information som en strategisk resurs.

Information som en strategisk resurs

Björn Hagström, konsult och expert inom informationshantering och öppna data beskriver varför information utgör en strategisk resurs för organisationer och vikten av att du som ledare säkerställer en systematisk och säker hantering av er information så att den skapar stort värde.

Filmen är 17 minuter lång.

Öppenhet som standard

Björn Hagström, konsult och expert inom informationshantering och öppna beskriver varför det är viktigt med transparens och öppenhet. Vi får också praktiska tips på framgångsfaktorer för att publicera mer öppna data.

Filmen är 16 min lång.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset