Publicerad: 29 november 2019

Elevhälsa, skolmat

Skolan är skyldig att genomföra och erbjuda elever hälsofrämjande insatser. Näringsriktig skolmat är viktig för elevernas välmående och skolprestationer. Det ska också finnas tillgång till elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

Digitalisering

SKR:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till år 2018.

idékonferens

Näringsriktig kost är en förutsättning för att eleven ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig i skolan.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!