Publicerad: 5 maj 2020

Skoldigiguide hjälper skolans ledare med digitalisering

Skoldigiguide är ett praktiskt stöd för huvudmannen att organisera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.

Skoldigiguide ger en helhetsbild av verksamhetens behov, guiden visar vad skolans digitalisering innebär och vad olika styrdokument kräver. Utifrån 50 strategiska frågor kan skolans ledning – tillsammans med rektorer, IT-samordnare och lärare – planera och prioritera för att det finns stöd, kunskap, tid och resurser till digitaliseringen.

Utgångspunkten i Skoldigiguide är den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet med sina tre fokusområden. Målen i dessa förväntas skolans huvudmän ha uppnått till 2022.

En referensgrupp från ett 15-tal kommunala huvudmän har bidragit med kompetens och erfarenheter i arbetet med att ta fram Skoldigiguide.

Skoldigiguide är ett av 18 nationella initiativ som ingår i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan.

Gå till Skoldigiguide

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare
  • Annika Agélii Genlott
    Processledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!