Publicerad: 30 april 2020

Regional utveckling 2020

Den 13 maj arrangerar SKR tillsammans med SCB och Tillväxtverket den årliga konferensen Regional utveckling 2020. Årets tema är näringsliv och hållbarhet. Konferensen genomförs digitalt.

Program och anmälan, Regional utveckling 2020

Regionerna utvecklas och påverkas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av både egna insatser och omvärldens agerande. Nulägesbilder, statistik och analys bidrar till vår förståelse och kunskap att hantera vår del i samhällsutvecklingen i arbetet med lokal och regional utveckling.

Under konferensen presenteras aktuella relevanta fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning.

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!