Publicerad: 27 november 2019

Boende, bostäder

Det är brist på bostäder i de flesta kommuner i dag. SKR arbetar för att kommunerna ska få bättre möjligheter att erbjuda invånarna boenden som passar deras behov.

Kommunerna delar ansvaret för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden med staten och bygg- och fastighetsbranschen. Det är till exempel kommunerna som bereder mark för företagen att bygga på, medan staten avgör spelreglerna genom lagstiftning och regelverk.

Arbetar för att staten ska röja undan hinder

SKR företräder kommunernas intressen och arbetar för att regering, riksdag och statliga myndigheter ska röja undan hinder i arbetet med att ge alla invånare tillgång till ett bra och långsiktigt boende. Det måste bland annat bli enklare att bygga bostäder där många vill bo, byggandet behöver bli mer effektivt och de ekonomiska förutsättningarna behöver förbättras.

Upphandling av bra och prispressade bostäder

Mot bakgrund av bostadsbristen har SKR upphandlat ramavtal för flerbostadshus. Upphandlingen gör det enkelt för kommuner och kommunala bolag att köpa in bra bostäder till låga kostnader. Bostadshusen byggs snabbt och kan anpassas enligt beställarens behov.

Information om upphandlingen

Erbjuder kommuner stöd och rådgivning

Som stöd för kommunernas egen verksamhetsutveckling arrangerar SKR bland annat seminarier och konferenser och tar fram material med tips, inspiration och goda exempel. Alla som arbetar med bostadsfrågor i kommunerna kan vända sig till SKR för att få rådgivning och stöd. Vid svåra lagtolkningar och rättsfall kan man också vända sig till våra jurister.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!