Publicerad: 29 november 2019

Upphandling – fastigheter

Den offentliga sektorn handlar årligen upp varor och tjänster till ett värde av drygt 600 miljarder kronor. Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet.

Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Gäller LOU vid hyra av lokal?, SKR:s webbutik

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bland annat möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU).

SKR har utarbetat vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” som syftar till att fungera som ett stöd inför och under en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Detta gör SKR

SKR har omfattande rådgivning kring upphandlingsfrågor till kommuner och regioner. SKR har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och regioner.

SKR Upphandling, juridik

SKR Kommentus Inköpscentral, Ramavtal och upphandlingsstöd

AffärsConcept Utbildningar och upphandlingsstöd

Ramavtal för avrop av särskilda boenden

Kombinationen av ett äldre fastighetsbestånd och en växande och åldrande befolkning innebär att många kommuner behöver renovera och ersätta befintliga boenden med särskild service för socialpsykiatri, funktionshindrade och äldre.

SKI:s ramavtal för bostadshus kan användas för att avropa den här typen av särskilda boenden. För att underlätta för kommunerna har SKR och SKI tillsammans med Winroth arkitekter, kommunrepresentanter och bostadsleverantörerna tagit fram stöd i form av handledningar, mallar och informationsfilmer.

Lätt att avropa särskilda boenden på Bostadsavtalet, SKR Kommentus

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!