Publicerad: 29 november 2019

Lokalresursplanering

Verksamheters behov av lokaler inom kommuner och regioner varierar. Därför behöver utbudet anpassas efter behovet. Detta görs med kontinuerlig lokalresurs- och lokalbehovsplanering.

Kommunens utbud av lokaler bör anpassas till efterfrågan. Ibland kan det handla om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler.

Lokalresursplanering innebär strategisk planering av organisationens ägda eller inhyrda fastigheter. Lokalresursplanering innebär också att lokalerna förvaltas och underhålls på ett effektivt sätt.

Lokalbehovsplanering är lika med den strategiska planering som kärnverksamheterna gör av sin verksamhet och sitt lokalbehov.

Lokaleffektivitet

Lokaleffektivitet handlar om att optimera lokalanvändningen genom att till exempel samlokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintliga lokaler. I ett längre perspektiv gäller det att utveckla styrningen och se till att lokaleffektivisering blir en del av de vardagliga rutinerna.

Strategier för ökad lokaleffektivitet, webbutiken

Inte dyrare att bygga vackert

En vanlig uppfattning är det kostar extra att bygga vackert. Men flera exempel på genomförda projekt visar att medvetna kvalitetssatsningar kan ge många mervärden.

Bygga vackert

Detta gör SKR

SKR producerar skrifter, rapporter och handböcker med råd, rekommendationer, strategier och forskningsresultat i frågor som rör lokalresursplanering.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!