Publicerad 3 november 2020

Kommunikation om allergi

Information om de specialkoster/portioner som ska tillagas eller serveras ska finnas lätt tillgänglig i köket och vara enkel att tolka på rätt sätt.

Minska matsvinn och arbetsbelastning genom rutiner som gör att köket alltid får meddelande om ifall en matgäst med överkänslighet är frånvarande och att den portionen inte behövs.

Köket ska få uppdaterad information om matgästernas allergier och överkänsligheter, åtminstone inför varje nytt läsår och alltid vid förändringar. Personer med överkänslighet ska regelbundet få uppföljning i vården för att se om/hur överkänsligheten har förändrats. En överkänslighet kan ha växt bort eller en ny kan ha tillkommit.

I rutinerna för kommunikationen mellan förskola/skola, hem och sjukvård måste ni också ta med hur frågor om sekretess ska behandlas för barnets/elevens bästa.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.