Publicerad 2 november 2020

Faror och åtgärder vid upptining i tillagningskök

Faror

  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att livsmedlets yta blir för varm vid upptining i rumstemperatur. Detta gäller varor som inte ska förvaras i rumstemperatur.
  • Förorening med sjukdomsframkallande mikroorganismer/allergener från tinande varor om läckande vätska hamnar i annan mat.

Förebyggande åtgärder

  • Planerad upptining sker i kyl.
  • Snabb upptining alldeles före tillagning kan ske i kallt vatten.
  • Det som ska tinas läggs på bleck el.dyl. som samlar upp vätska.

Kontroll och gränsvärden

Upptining får inte ske i rumstemperatur. Undantag är varor som kan förvaras i rumstemperatur t.ex. bröd.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om varor av misstag legat och tinat i rumstemperatur, kontrollera temperaturen på ytan. Om temperaturen är under +8°C flyttas livsmedlet till kyl för att fortsätta tina där, eller i kallt vatten om det ska tillagas direkt. Om yttemperaturen är över +8°C bedöm om livsmedlet kan tillagas på ett säkert sätt. Det ska i så fall inte serveras utan värmebehandling.

Om vätska från det som tinar har hamnat i annan mat måste den upphettas före servering. Om vätskan läckt och medfört allergener till specialkost, ska den maten inte serveras som specialkost.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset