Publicerad 2 november 2020

Faror och åtgärder vid torrförråd i tillagningskök

Faror

  • Skadedjur tar sig in i förrådet eller finns i förpackningar (t.ex. mjölbaggar) och förorenar livsmedlen.
  • Mögel på grund av dålig ventilation eller att varor blir för gamla.
  • Risk för allergen på grund av förväxling av varor eller öppna förpackningar.

Förebyggande åtgärder

  • Förebyggande regelbunden kontroll av springor, dörrar, fönster och ventiler/ventilation.
  • Insektsnät i fönster som öppnas.
  • Regelbunden rengöring i förråd.
  • Uppmärksamhet på eventuella skadedjur när förpackningar öppnas.
  • Nya varor ställs längst in/underst vid inlastning.
  • Livsmedel som inte ligger i originalförpackning märks med ompacknings-/tillagningsdatum och typ av livsmedel.
  • Öppnade förpackningar återförsluts ordentligt.

Kontroll och gränsvärden

Dörrar och fönster ska sluta tätt och ventiler ska vara försedda med nät. Mögel, skadedjur och spår av skadedjur ska inte finnas i livsmedelsförråden. Förpackningar ska vara förslutna.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Närvaro av skadedjur ska åtgärdas omedelbart. Angripna livsmedel läggs i täta säckar och kasseras. Förrådet rengörs/saneras. Brister i lokalen ska åtgärdas så snart som möjligt. Allergianpassade livsmedel, som det kommit allergen i, ska inte användas till specialkosten.

Dokumentation

Brister och åtgärder i lokalen ska noteras. Dokumentationen sparas i ett år.

Blanketter

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.