Publicerad 2 november 2020

Faror och åtgärder vid servering i tillagningskök

Faror

 • Tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier vid för lång serveringstid i fel temperatur.
 • Tillförsel av sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus från matgäster eller personal.
 • Förväxling av rätter till matgäster med allergi eller överkänslighet.
 • Tillförsel av allergen till allergenfria rätter.

Förebyggande åtgärder

 • Mängden mat i ett kärl som sätts fram ska inte vara större än att maten beräknas ta slut inom ca en timme.
 • Påfyllning sker med nya kärl.
 • Mot slutet av serveringstiden sätts mindre kärl fram.
 • All personal som hanterar mat ska ha fått utbildning/instruktion i livsmedelshygien och verksamhetens hygienrutiner.
 • Personalen ska vara frisk.
 • Serveringsbuffén skyddas med lock eller skärmar /”hostskydd”.
 • Mat till gäster med allergi eller överkänslighet märks på själva kärlet.
 • Specialkosten placeras så att den är skyddad från spill från annan mat.
 • Personal som hanterar specialkost ska utbildning om allergi och överkänslighet.

Kontroll och gränsvärden

Om aktiv kylning (+8°C) eller aktiv värmning (+60°C) saknas i serveringen ska maten aldrig tillåtas stå framme för servering mer än två timmar.

Personal med sår/åkommor, som kan smitta deltar inte i mathanteringen.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Mat som stått utan värme/kyla i mer än två timmar måste tyvärr kasseras. Anpassa serveringsrutiner och mängden mat som sätts fram.

Om mat med allergen hamnat i specialkosten (t.ex. mat med gluten hamnat i den glutenfria kosten) ska den istället serveras till gäster utan allergi. En ny omgång allergianpassad mat måste göras i ordning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.