Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid diskning i tillagningskök

Faror

  • Förekomst av allergen på diskgods om det inte blir rent.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer om oren disk travas innan den hunnit torka.

Förebyggande åtgärder

  • Personalen tittar på diskgodset och kontrollerar att diskgodset är rent efter disk och ser till att det har torkat innan det travas.
  • Temperaturen i disken kontrolleras regelbundet.

Kontroll och gränsvärden

Kontroll sker varje vecka. Vattentemperaturen ska vara högst 45°C i förskölj, 55-65°C vid diskning och minst 80°C vid slutsköljning.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Diskgods som inte blivit rent diskas om.

Dokumentation

Temperaturen dokumenteras varje vecka.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.