Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid upptining i mottagningskök

Faror

  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att livsmedlets yta blir för varm vid upptining i rumstemperatur.
  • Detta gäller varor som inte ska förvaras i rumstemperatur.
  • Förorening med sjukdomsframkallande mikroorganismer/allergener från tinande varor om läckande vätska hamnar i annan mat.

Förebyggande åtgärder

  • Planerad upptining sker i kyl.
  • Snabb upptining alldeles före tillagning kan ske i kallt vatten.
  • Det som ska tinas läggs på bleck el.dyl. som samlar upp vätska.

Kontroll och gränsvärden

Upptining får inte ske i rumstemperatur. Undantag är varor som kan förvaras i rumstemperatur t.ex. bröd.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om varor av misstag legat och tinat i rumstemperatur, kontrollera temperaturen på ytan. Om temperaturen är under +8°C flyttas livsmedlet till kyl för att fortsätta tina där, eller i kallt vatten om det ska tillagas direkt. Om yttemperaturen är över +8°C bedöm om livsmedlet kan tillagas på ett säkert sätt. Det ska i så fall inte serveras utan värmebehandling.

Om vätska från det som tinar har hamnat i annan mat måste den upphettas före servering. Om vätskan läckt och medfört allergener till specialkost, ska den maten inte serveras som specialkost.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.