Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid frysförvaring i mottagningskök

Faror

  • Risk för allergen på grund av förväxling av varor eller öppna förpackningar. Förorening av dåligt skyddade varor.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av för hög temperatur vid fryshaveri.
  • Förorening med främmande ämnen från förpackningar.

Förebyggande åtgärder

  • Tydliga rutiner, exempelvis en ”karta”, för frysförvaringen finns uppsatt väl synligt vid frysen.
  • Tydlig märkning på hyllor i frysen.
  • Livsmedel som inte ligger i originalförpackning märks med ompacknings-/tillagningsdatum och typ av livsmedel.
  • Allt förvaras förpackat eller övertäckt.
  • Temperaturen i frysar kontrolleras dagligen*, manuellt eller med logger.
  • Endast förpackningar som är godkända för sitt ändamål används.

*Personalen bör ha för vana att titta på temperaturdisplayen när man hämtar varor i frysen.

Kontroll och gränsvärden

Frysvarorna ska förvaras enligt anvisning på förpackningen (vanligen -18°C eller kallare) för att ha angiven hållbarhet. Dokumentation för förpackningars kvalitet och användningsområde kontrolleras före beställning av nya förpackningsprodukter. Frysvarorna ska vara placerade enligt överenskommen rutin.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om varor finns kvar i frysen efter utgångsdatum görs en bedömning om de kan användas eller måste kasseras. Vid fryshaveri flyttas alla varor, som kan användas, till en annan frys. Varor som sparas märks med nytt kortare datum. Om råvaror har tinat ska de tillagas på en gång och inte frysas om. De tillagade rätterna kan serveras eller kylas och sparas.

En trasig frys ska åtgärdas snarast antingen via ett automatiskt larm eller snar kontakt med reparatör.

Ompackade livsmedel, som inte är tydligt märkta, ska inte användas till specialkost. Dvs chansa inte att ett livsmedel är fritt från t.ex. mjölk eller gluten om märkningen är otydlig.

Dokumentation

Temperaturen i frysar dokumenteras manuellt en gång i veckan (kyl/frysblankett) eller med kontinuerlig loggning.

Blankett: Temperatur kyl frys

Vid fryshaveri noteras åtgärder för att laga frysen i

Blankett: Underhåll

Dokumentationen sparas i ett år.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.