Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid varmhållning i avdelningskök

Faror

  • Näringsförluster på grund av för lång varmhållning.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av för lång tid och för låg temperatur i varmhållningen.

Förebyggande åtgärder

  • Varmhållningen görs så kort som möjligt.
  • Daglig uppmärksamhet på varmhållningsutrustningens funktion.
  • Utrustning för varmhållning ska kunna hålla maten vid rätt temperatur (minst +60°C).

Kontroll och gränsvärden

Varmhållning sker i högst två timmar efter tillagning. Fungerande utrustning.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Eventuella brister i kökets vagnar för varmhållning rapporteras till köket. Om mat har stått på varmhållning längre tid än två timmar kontrolleras temperaturen. Är temperaturen på maten +60°C eller varmare är den fortfarande säker att äta, men näringsförlusten blir onödigt stor. Rutiner för tillagningsmängd och servering/distribution ändras. Har temperaturen sjunkit från tillagning/upphettning ner till mellan +50°C och +60°C efter 2,5 timmar kan maten hettas upp och serveras. Efter längre tid och lägre temperaturer än ovan måste maten tyvärr kasseras.

Dokumentation

Brister och åtgärder på avdelningens egen varmhållningsutrustning noteras i blanketten Avdelning egenkontroll.

Dokumentationen sparas i ett år.

Blanketter

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.