Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid matlagning tillsammans med barn, omsorgstagare eller äldre i avdelningskök

Faror

Tillförsel av sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus från deltagare i köket.

Förebyggande åtgärder

  • Alla deltagare får en genomgång av de hygienrutiner som gäller.
  • Personal övervakar att deltagarna följer rutinerna.
  • I perioder av magsjuka har endast frisk personal tillträde till köket.

Kontroll och gränsvärden

Endast smittfria personer deltar i köket.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om en deltagare visat sig ha smitta ska maten som deltagaren berett inte serveras åt någon annan.
Personalen ges en förnyad genomgång av de rutiner som gäller deltagande i köket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.