Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid kylförvaring i avdelningskök

Faror

  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av för hög temperatur eller att varorna blir för gamla.
  • Förväxling av mat med/utan allergener.
  • Förorening av dåligt skyddade varor.
  • Förorening med främmande ämnen från förpackningar.

Förebyggande åtgärder

  • Temperaturen i kylar kontrolleras dagligen*, manuellt eller med logger. Nya varor ställs längst in, så att de äldsta används först.
  • Livsmedel som inte ligger i originalförpackning märks med ompacknings-/tillagningsdatum och typ av livsmedel.
  • Allt förvaras förpackat eller övertäckt. Endast kall mat ställs in i kylen.
  • Endast förpackningar som är godkända för sitt ändamål används.

*Personalen bör ha för vana att titta på temperaturdisplayen när man hämtar varor i kylen.

Kontroll och gränsvärden

Förutom frukt och grönt som kan skadas av låga temperaturer bör kylvaror förvaras i högst +4°C. Livsmedel med risk för tillväxt av Listeria ska inte serveras kalla senare än en vecka före bäst-före-dag till riskgruppen. Dvs äldre (>65 år), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om varor finns kvar i kylen efter utgångsdatum görs en bedömning om de kan användas eller måste kasseras.
Vid kylhaveri flyttas alla varor, som kan användas, till en annan kyl eller tillagas direkt. Varor som sparas märks med nytt kortare datum. En trasig kyl ska åtgärdas snarast antingen via ett automatiskt larm eller snar kontakt med reparatör. Ompackade livsmedel, som inte är tydligt märkta, ska inte användas till specialkost. Dvs chansa inte att ett livsmedel är fritt från t.ex. mjölk eller gluten om märkningen är otydlig.

Dokumentation

Temperaturen i kylar dokumenteras manuellt en gång i veckan på blanketten "Avdelning egenkontroll" eller med kontinuerlig loggning. Brister och åtgärder i kylar noteras i samma blankett.

Dokumentationen sparas i ett år.

Blanketter

Ordlista

Listeria

Listeria monocytogenes är en bakterie som finns i många olika sorters livsmedel. Den kan växa i vakuum och kylskåpstemperatur. Listeria dör vid upphettning till 70°C.

Den kan finnas i mat som kylförvaras länge till exempel rökta vakuumpackade varor, charkpålägg, eller färdigmat. Den kan orsaka problem i mat som äts kall som förvarats länge i kyl eller varmrökta produkter som återigen blivit förorenade med Listeria när de svalnat. Den kan etablera sig på ytor i produktionslokaler.

Vissa riskgrupper drabbas. Listeria kan via livsmedel orsaka allvarlig sjukdom hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Om en gravid kvinna drabbas av listeriainfektion kan det orsaka missfall.

Tänk på att använda nyförpackade pålägg till riskgrupperna ovan. Följ förvaringsanvisningen på förpackningen. Undvik mögelostar och kittostar.

Förebygg problem med Listeria genom att ställa krav på leverantörer och fråga efter deras Listeria-analyser. Servera inte pålägg och annan kall ätfärdig mat mot slutet av hållbarhetstiden till riskgrupperna (se ovan). Värm mat till minst +70°C.

Listeria, Livsmedelsverket

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.