Publicerad 30 oktober 2020

Faror och åtgärder vid diskning i avdelningskök

Faror

  • Förekomst av allergen på diskgods om det inte blir rent.
  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer om oren disk travas innan den hunnit torka.

Förebyggande åtgärder

  • Personalen tittar på diskgodset och kontrollerar att diskgodset är rent efter disk och ser till att det har torkat innan det travas.
  • Maskinens varmaste diskprogram används.

Kontroll och gränsvärden

Kontroll sker vid varje disk.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Diskgods som inte blivit rent diskas om. Fel på diskmaskinen åtgärdas snarast.

Dokumentation

Brister och åtgärder på diskmaskin noteras i blanketten Avdelning egenkontroll.

Blanketter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset