Publicerad 26 januari 2023

Ombyggnad

Vid genomförande av ombyggprojekt inom vårdfastigheter krävs ofta lite extra hänsyn till påvående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns inspirerande exempel från en region samt rapporter som kan stödja i arbetet.

Regionernas kunskapsnav

Byggprocessen, Region Dalarna

Byggprocessen, behovsanalys, Region Dalarna

Byggprocessen, program/förslag, Region Dalarna

Byggprocessen, produktion, Region Dalarna

Byggprocessen, förvaltning, Region Dalarna

Riktlinjer och verktyg för byggprojekt, Region Dalarna

Kravspecifikationer och manualer, Citect Scada styr- och övervakningsanläggningar, Region Halland

Kravspecifikationer och manualer, CAD-kravspecifikation, Region Halland

Kravspecifikationer och manualer, program för teknisk standard, Region Halland

Så här genomförs byggprojekt, Region Jönköpings län

Från idé till verklighet, Region Jönköpings län (PDF)

Styrdokument fastigheter, Region Stockholm/Locum

Styrdokument fastigheter, anvisningar för konsulter, Region Stockholm/Locum

Styrdokument fastigheter, övergripande anvisningar, Region Stockholm/Locum

Styrdokument fastigheter, tekniska anvisningar, Region Stockholm/Locum

Tekniska anvisningar, Region Örebro län

Ny- och ombyggnationer, Region Skåne

Hållbart miljöarbete på byggområden, Region Skåne

Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden

FoU-projektresultat

Stödmaterial: Den robusta sjukhusbyggnaden

Stöd i arbetet med klimatanpassning

Byggarbete på sjukhusområden

LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning

Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

Digital livscykelinformation

Återbruk

Klimatkomfort i offentlig miljö

LCA och LCC i tidiga skeden

Forskning

Konceptprogram: Den goda vårdavdelningen 2019, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur

Konceptprogram: Lokaler för psykiatri, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (PDF)

Konceptprogram: Lokaler för psykiatri bilaga, referensexempel, Chalmers (PDF)

Rapport: SiS Vårdmiljö - en guide för lokalutveckling, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur och Statens institutionsstyrelse

Förstudie: Enpatientrum i Sverige – förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur

Rapport: Lokaler för öppenvård – kunskapsunderlag vid planering av vårdcentraler och mottagningar, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur

Rapport: Administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur

Förstudie och rapport: Högteknologiska vårdmiljöer OP + IVA, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur