Publicerad 4 juli 2023

Hälso- och sjukvårdsutveckling

Regionernas vårdfastigheter ska skapa förutsättningar för vårdverksamheterna varför det som fastighetsförvaltare är viktigt att följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården.