Publicerad 2 januari 2023

Administrativa rutiner

Vid genomförande av byggprojekt inom vårdfastigheter krävs ofta extra hänsyn till påvående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.