Publicerad 3 juli 2023

Fastighetsutveckling

En fastighetsutvecklingsplan är ett av de viktigare strategiska styrdokumenten för den fysiska miljön som en region förfogar över. Den stakar ut riktningen för sjukhusområdets framtida utveckling och skapar förutsättningar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus.